Gezondheid | Cairnterriërs gezond en sterk

De Cairnterriër is in principe een gezond en sterk ras. Desalniettemin kunnen er ziektes of erfelijke afwijkingen voorkomen.

Binnen het ras komt een afwijking van het scharend gebit (ondervoor- en bovenoverbijtende gebit) voor. Daarnaast het missen van 1 of 2 testikels bij reuen, navelbreuken, liesbreukjes en knikstaarten. Een bij de Cairn bekende afwijking is de Portosystemische Shunt (ook wel Levershunt genoemd). Het percentage shunts dat gevonden wordt ligt de laatste jaren stabiel op 0,4%. Atopie en huidproblemen komen met enige regelmaat voor. Een ontwikkelingsstoornis genaamd ‘Ziekte van Calve Legg Perthesbv’ (waarbij de bloedtoevoer naar de heupkop gestoord wordt) komt sporadisch voor. Af en toe worden in de Nederlandse Cairnpopulatie nierproblemen gevonden, met name bij honden ouder dan 8 jaar. Heel sporadisch worden auto-immuun ziekten gemeld als Cushing en Ziekte van Addison. Als laatste kan Ocular Melanosis (pigment glaucoom) worden gemeld. Dit is een oogafwijking die bij oudere honden (vanaf 8 jaar) af en toe voorkomt en bij de Cairnterriër een enkele maal per jaar gemeld wordt.

Bron: Raad van Beheer

<aside id="vfb_widget-3" class="widget vfb_widget_class">

Contactformulier

 

Verificatie is vereist

</aside>
Share